Schémy

SCHÉMA OBVODOVEJ STENY S IZOLAČNOU PREDSTENOU – PRE NÍZKOENERGETICKÝ DOM – ŠTANDARD

1. Fermacell – sádrovláknitá doska hr. 15 mm
2. drevený rám vyplnený tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 40 mm
3. Parozábrana TYVEK fólia
4. Drevený rám vyplnený tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 120 mm
5. Fermacell – sádrovláknitá doska hr. 15 mm
6. Termofasáda – sivý polystyrén s kompletným fasádnym systémom hr. 107 mm

Obvodová stena v cene domu dosahuje súčiniteľ prechodu tepla U = 0,148 W/m2.K už pri štandardneji hrúbke 29,7 cm. Obvodová stena všetkých našich domov spĺňa energetickú triedu A.

SCHÉMA VNÚTORNEJ NOSNEJ PRIEČKY

1. Fermacell – sádrovláknitá doska hr. 15 mm
2. drevený rám vyplnený tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 120 mm
3. Fermacell – sádrovláknitá doska hr. 15 mm
Hrúbka celkovo 150 mm
Kvalitná konštrukcia a izolácia v priečkach zabezpečuje v dome nízku hlučnosť oproti lacným drevostavbám. Steny spĺňajú požadovanú normu (Rw
42 db) a v dome nie je väčší hluk ako v bežnom murovanom.

SCHÉMA STROPU NAD PODKROVÍM – PRE NÍZKOENERGETICKÝ DOM – ŠTANDARD

1. tepelná izolácia (minerálna vlna) ISOVER hr. 100 mm
2. Drevotriesková doska hr. 22mm
3. Stropný nosník 60 x 180 mm, vyplnený tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 180 mm
4. Parozábrana TYVEK fólia
5. Rošt z latí hr. 30 mm
6. Sádrokartónová doska hr. 15 mm
Hrúbka celkovo 347 mm
Súčiniteľ prestupu tepla U = 0,17 W/m2.K

Strop nad podkrovím bungalovu v energetickej triede A má pri hrúbke 420 mm súčiniteľ prechodu tepla U = 0,129 W/m2.K

SCHÉMA STROPU NAD PRÍZEMÍM – PRE NÍZKOENERGETICKÝ DOM – ŠTANDARD

1. Podlahová krytina hr. 10 mm (parkety, dlažba, koberec)
2. Fermacell – podlahový dielec hr. 25 mm
3. Drevovláknitá mäkká doska hr. 60 mm
4. Mirelon podložka – kročajova izolácia
5. Drevotriesková doska hr. 22mm
6. Stropný nosník 60 x 240 mm, vzduchová medzera 120 mm, vyplnené tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 120 mm
7. Rošt z latí hr. 30 mm
8. Dve vrstvy sádrokartónovej dosky hr. 2 x 12,5 mm
Hrúbka celkovo 412 mm
Konštrukcia medzistropných panelov sa vyznačuje dobrými akustickými vlastnosťami nielen na vzduchovú nepriezvučnosť (Rw 55 db), ale aj kročajovú nepriezvučnosť (Ln,w 56 db). Preto je aj našich poschodových domoch zanedbateľná hlučnosť.

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNE – PRE NÍZKOENERGETICKÝ DOM – ŠTANDARD

1. podlahová krytina hr. 10 mm (parkety, dlažba, koberec)
2. Fermacell podlahový dielec (suchý podklad) hr. 25 mm
5. Tepelná izolácia Polystyrén 100 mm EPS 200
6. podsyp 20 mm
7. PE fólia
8. vrstvy základovej dosky
Hrúbka celkovo cca 150 mm
Súčiniteľ prestupu tepla U = 0,267 W/m2.K

Vzhľadom na uloženie podlahy na základovej doske je pre nízkoenergetický dom postačujúca 15 cm hrúbka izolácie. Základy pasívneho domu ukladáme na špeciálnu izoláciu s lepšími parametrami.