Z čoho staviame

Úsporná technológia

Obvodové steny majú pri zachovaní rovnakých alebo lepších tepelne-izolačných a ďalších parametrov šírku len 297mm, čím sa oproti klasickej murovanej stavbe výrazne ušetrí podlahová plocha. Pri priemernom dome to je až jedna celá miestnosť pri rovnakej zastavanej ploche.

Konštrukcia

Domy sú stavané na ľahkej prefabrikácii dreva. Nosné prvky tvoria masívne smrekové koštrukcie. Domy sú montované z velkoplošných panelov, ktoré podliehajú prísnym európskym normám. Táto technológia zaručuje dlhodobú životnosť, spoľahlivé protipožiarne opatrenia a vysoko kvalitnú tepelnú izoláciu. Na základe kvalitnej tepelnej izolácie obvodových a stropných konštrukcií je prevádzka našich domov vysoko ekonomická.
Izoláciu domu je možné navýšiť o 60mm pridaním izolačnej predsteny danej hrúbky, čím sa zvyšuje tepelná ochrana domu.

Normy

Kladieme dôraz na zdravotnú nezávadnosť použitých materiálov a spĺňame všetky normy EÚ.

Výroba

Certifikovaný systém riadenia

O špičkovej kvalite svedčí fakt, že firma získala certifikovaný systém riadenia kvality ISO 9001, ako aj európsky certifikát ETA podľa ETAG 007.